ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ (ಮ್ಯಾ ಸ್ಕ್ಯಾ)

Home

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ ಲೋಡ್

RDPR 35 GPA 2024  23.02.2024  ಮ್ಯಾನ್‍ಹೋಲ್/ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್/ ಒಳಚರಂಡಿ/ ಗಟಾರ/ ಪಿಟ್ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಮೃತಪಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಭಿತರಿಗೆ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.   ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನಲೋಡ್
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS