ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ಸ ಕ)

Home

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ ಮುಆ/ ಘನಿ(ಪಿ ಆರ್ ಎಫ್)/ಪಿ-1294/2022-23  10.06.2022   ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರುರವರುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
ವಿಆ/ಘ ತ್ಯಾ ನಿ/ಪಿ ಆರ್/ 3202/2020-21 26.03.2021

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.24.10ರಷ್ಟು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ಆಆಶಾ/ ಪಿಎಸ್ಆರ್/14/4568/2019-20 22.10.2019

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೇರ ಪಾವತಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ/ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು.

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ ಲೋಡ್

       
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS