ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ( ಮ್ಯಾ ಸ್ಕ್ಯಾ)

Home

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ವೀಕ್ಷೀಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್
ನಅಇ/239/ಜಿಇಎಲ್/2023 (ಇ)/ ಭಾಗ-1, 14.03.2024 ಮ್ಯಾನ್‍ಹೋಲ್/ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್/ ಒಳಚರಂಡಿ/ ಗಟಾರ/ ಪಿಟ್ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಮೃತಪಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಭಿತರಿಗೆ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
 ನಅಇ/144/ಜಿಇಎಲ್/2017 10.02.2021  ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜವಬ್ದಾರಿಯುತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Responsible Sanitation Authority (RSA) ಎಂದು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
       
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS