ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಆಯೋಗ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ( ಸ ಕ)

Home

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ

ವಿಷಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 ಕೆ ಪಿ ಆರ್ ಸಿ/ ಎ ಡಿ ಎಮ್ 20/ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್/ 05/2021

22.02.2021

 
 ಜಿಲ್ಲಾ/ ತಾಲ್ಲೂಕು/ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಕರಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು  ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS